Haber

Published on Nisan 20th, 2017 | by Kuzey Ormanları Savunması

0

3. havalimanı için Tekirdağ – Saray’da orman talanına itiraz

(Saray Gazetesi – 20 Nisan 2017)

Saray’ın orman varlığını korumak için her alanda mücadelesini sürdüren Saray Doğayı Koruma Derneği, kurum görüşlerini dahi almadan Safaalan Ormanlarını katleden İGA Havaalanı firmasının, faaliyetlerinin durdurulması için Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRMEDİ
Geçtiğimiz günlerde Saray Doğayı Koruma Derneği’nin başvurusu üzerine Tekirdağ İdare Mahkemesi tarafından atanan bilirkişi heyeti Safaalan Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde faaliyete başlayan İGA Havaalanı İşletmesi A.Ş’ne ait “Granit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi’nde incelemede bulunmuştu. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda ‘Proje tanıtım dosyasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı- Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve Saray Belediyesi’nin görüşü alınmadan çalışmaya başlanmayacağı’ yönündeki taahhüde vurgu yapılmasına karşın, İGA Havaalanı İşletmesi A.Ş bilirkişi heyetinin raporunu hiçe sayarak, ormanlık alan içindeki ocakta çalışmalarına devam etmişti.

“İŞLEM YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ”
Bu durum üzerine harekete geçen Saray Doğayı Koruma Derneği Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, “Mahkeme bilirkişi raporlarında geçen proje tanıtım dosyasında taahhütlere uyulmaması sebebiyle yönetmelik ve yasa kapsamında işlem yapılması” istemiyle başvuruda bulunarak, İGA Havaalanı Firması’nın faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti.
Saray Doğayı Koruma Derneği’nin Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru şu şekilde:

AÇIKLAMALAR :
İGA Havaalanı İşletmesi A.Ş’ne ait “Granit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisine İlişkin Tekirdağ Valiliğince verilen 23/05/2016 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Tekirdağ İdare Mahkemesi’nde Kurumunuzunda davalı sıfatıyla yer aldığı 2016/1026 Esas sayısı ile Saray Doğa Koruma Derneği adına dava açılmıştır.
Yargılamanın devamı sırasında işletme alanında keşif gerçekleştirilmiş, müdahil davalı İGA Havaalanı İşletmesi A.Ş’nin faaliyetine devam ettiği tespiti yapıldıktan sonra dosyaya Mahkemece resen atılan Bilirkişiler tarafından 20/03/2017 tarihli bilirkişi raporu sunulmuştur.
Anılan bilirkişi raporunun Çevre Mühendisi tarafından hazırlanan bölümünde; “Proje tanıtım dosyasının 55. sayfasında ” Orman ve Su İşleri Bakanlığı- Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve Saray Belediyesi görüşü alınmadan çalışmaya başlanmayacağı” taahhüdü verilmiştir. İlgili dosyada Saray Belediyesi’ne dair bir görüş bulunmamaktadır. Ancak keşif esnasında çalışmalara başlandığı tespit edilmiştir.” yönlü bir değerlendirmede bulunarak Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nin 19. maddenin 1. fıkrasında “b, ÇED Olumlu kararı ya da ” ÇED Gerekli Değildir Kararı verildikten sonra, Proje sahibi tarafından Nihai ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için proje ilgili bakanlıkça/valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere ve 1 yılı aşmamak üzere süre verebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda esas numarası verilen davada, dava dilekçemizde de önemle belirttiğimiz “eksik İlgili Kurum görüşlerinden” en önemli muhatap Saray Belediye Başkanlığı’nın görüşünün olmayışı, yukarıda gönderme yapılan mevzuat hükümleri uyarınca yatırımın derhal durdurulmasını gerektirmektedir. İdare tarafından İGA Havaalanı İşletmesi A.Ş aleyhine işlem başlatılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.
SONUÇ VE İSTEM :
Mahkeme bilirkişi raporlarında geçen proje tanıtım dosyasında taahhütlere uyulmaması sebebiyle yönetmelik ve yasa kapsamında işlem yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Tags: , , , , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑